MAKOS 2020


2. oznámení

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Olomouc
ve spolupráci s
Katedrou algebry a geometrie PřF UP
Katedrou matematiky PdF UP a CCV PdF UP

pořádá 28. ročník konference s mezinárodní účastí

MAKOS 2020


Konference se koná st 30. 9. – so 3. 10. 2020
v areálu Zemědělská a. s. Čejkovice, Bílovická 950, 69615 ČEJKOVICE

Konference bude zahájena 30. 9. 2020 k večeru. Jednání 1. a 2. 10. 2020 budou probíhat dle zveřejněného programu.


Cílem konference je prezentace původních výsledků vědeckovýzkumné a odborné práce z oblasti péče o matematické talenty (matematické soutěže v ČR, mezinárodní matematické soutěže, zajímavé matematické úlohy pro rozvoj talentů, atd.)


Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, ruština, němčina, angličtina


Hlavní témata konference:
  • Péče o matematické talenty v ČR
  • Péče o matematické talenty v zahraničí
  • Matematické soutěže v ČR
  • Mezinárodní matematické soutěže
  • Zajímavé matematické úlohy a jejich řešení

Za účast na konferenci se nevybírá konferenční poplatek. Náklady na konferenční materiály, publikování příspěvků apod. budou hrazeny z prostředků JČMF, pobočný spolek Olomouc a ze sponzorských darů. Účastníci si hradí ubytování a stravování.

Přednášky budou zajištěné standardní technikou (plátno, projektor, notebook). Jiné specifické potřeby k přednášce si přednášející zajišťuje sám.

Program konference bude zveřejněn pod odkazem Program

Přihláška na konferenci je dostupná pod odkazem Registrace.
Registrovat se je možné až do zahájení konference.

Pro publikování příspěvků ve sborníku je potřeba zaslat příspěvek v jazyce prezentace nejlépe do termínu konání konference popř. neprodleně po konání konference. Šablona příspěvku do sborníku bude dostupná pod odkazem Informace. Vybraným příspěvkům bude nabídnuta možnost publikování v časopise EMEJ. Pravidla publikování se v tomto případě řídí pravidly časopisu.

Ubytování bude zajištěno v místě konání konference (v areálu Zemědělská a.s. Čejkovice). Účastníci konference si hradí ubytování samostatně. Další podrobnosti k ubytování budou k dipozici pod odkazem Informace.


Mezinárodní programový výbor:
Josef Molnár (ČR), Vladimír Vaněk (ČR), David Nocar (ČR), Petr Mazouch (ČR), Jakub Fischer (ČR), Dag Hrubý (ČR), Pavel Tlustý (ČR), Jaromír Šimša (ČR), Soňa Čeretková (Slovensko), Ivana Viskupová (Slovensko), Józef Kalinowski (Polsko), Jacek Uryga (Polsko), Mieczysław K. Mentzen (Polsko), Robert Geretschläger (Rakousko), Alexander Unger (Německo), Andriy Dobosevych (Ukrajina), Iliana Ivanova Tsvetkova (Bulharsko)

Organizační výbor:
David Nocar, Josef Molnár, Vladimír Vaněk, Alena Opletalová, Dita Raušerová, Josef Zedník


Kontakt:  David Nocar, david.nocar@upol.cz, 608613665